Privacybeleid

Intro

Versie van 15/05/2023

Dit privacybeleid is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens door De Leiding BV (met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge, België, met ondernemingsnummer 0694.734.685) (hierna ‘De Leiding BV’)  via onze websites (hierna ‘Websites’), mobiele sites en toepassingen en andere mobiele interactieve functies (hierna samen ‘Apps’).

‘Robinetto’ en ‘Robi’  zijn geregistreerde merken van De Leiding BV.

1. Jouw privacy is belangrijk voor ons

Je deelt persoonlijke gegevens met ons, zodat wij je optimaal van dienst kunnen zijn. We vinden het belangrijk dat jij ook weet waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Hieronder vind je nadere toelichting over de redenen waarom we informatie van je vragen en op welke manier we deze informatie van je verkrijgen en gebruiken.

De Leiding BV draagt zorg voor uw privacy en streeft ernaar om steeds te handelen in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming (de “Wetgeving Gegevensbescherming”), zoals onder meer Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de zogenaamde "AVG" of “GDPR”) en de Belgische wet van 31 juli 2018, alsook eventuele toekomstige wijzigingen van en/of aanvullingen op die regelgeving.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is De Leiding BV.

Lees dit privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Waar we in dit privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook producten die je hebt gekocht of bijvoorbeeld e-mails die je aan ons hebt gestuurd.

Door het verstrekken van je persoonsgegevens, geef je je toestemming aan de Leiding BV om deze gegevens te verwerken en verklaar je kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en dit integraal en onvoorwaardelijk te aanvaarden.  Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via onze contactpagina.

2. Op welke manier verzamelen we jouw gegevens?

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we rechtstreeks van jou ontvangen hebben via de Websites of de Apps, maar ook door onszelf verzamelde gegevens (bv. gegevens over je bezoek aan onze Websites of Apps).

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen, maar begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van onze Websites en Apps en het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt.

3. Welke gegevens verzamelen we van jou en waarvoor gebruiken we die gegevens?

De Leiding BV verwerkt de hieronder vermelde persoonsgegevens op basis van de hieronder vermelde rechtsgronden en uitsluitend voor de hierna vermelde doeleinden:

a. Gebruiks- en verbruiksgegevens

Dit zijn enerzijds gegevens die je met ons deelt door het gebruik van onze Websites en Apps zonder dat je je registreert: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze Websites en Apps. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden. De rechtsgrond voor deze verwerking is het legitieme belang van De Leiding BV om haar Websites, Apps en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Anderzijds kunnen wij gegevens verzamelen omtrent het gebruik en verbruik van onze producten. We gebruiken deze gegevens voor het optimaliseren van onze producten en diensten en om je eventueel aanbevelingen te doen omtrent het gebruik van onze producten. Door de aankoop en het gebruik van onze producten stem je ermee in dat wij deze gebruiks- en verbruiksgegevens mogen koppelen aan jouw persoonsgegevens zoals je naam, adres en telefoonnummer en deze mogen gebruiken om jou aanbevelingen te doen omtrent het gebruik van onze producten.

b. Cookies

Onze Websites and Apps maken ook gebruik van cookies die ervoor zorgen dat de volgende persoonsgegevens worden verzameld:

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om je in staat te stellen door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen door jou gevraagde diensten, zoals het onthouden van jouw inloggegevens, niet worden verstrekt.
 • Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe je onze website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina's je het meest bezoekt. Deze gegevens kunnen ons helpen onze website te optimaliseren en de navigatie te vereenvoudigen.
 • Functionaliteitscookies: Deze cookies stellen onze website in staat om keuzes te onthouden die je maakt (zoals jouw gebruikersnaam, taal of de regio waar je zich bevindt) en bieden verbeterde, persoonlijkere functies.
 • Doelgerichte of reclamecookies: Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor jou en jouw interesses.

De rechtsgrond voor deze verwerking is jouw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze Websites en Apps.  Voor nadere bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie hieronder.

c. Online informatie aanvragen of bestellen

Voor je informatievraag of bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres en eventueel btw-nr en je telefoonnummer nodig.
We gebruiken deze gegevens om je de gevraagde informatie te bezorgen, om de bestelde producten te leveren en te factureren en om je op de hoogte houden over je bestelling of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling.
De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is het verstrekken van een dienst die door jou werd gevraagd en/of uitvoering van een overeenkomst die tussen ons werd afgesloten.

d. Inschrijven op de nieuwsbrieven

Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Bij het inschrijven, vragen we je naam en e-mailadres. Zo blijf je op de hoogte van acties, promoties en de nieuwste projecten, en kunnen we je uitnodigen op evenementen.
De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is het verstrekken van een dienst die door jou werd gevraagd en/of uitvoering van een overeenkomst die tussen ons werd afgesloten.

Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kan je je steeds afmelden door de link te volgen onderaan de e-mail die je ontvangt. Ook kan je mailen naar hello@robiwater.be.

e. Jouw mening

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, horen wij graag jouw mening. Daarom kunnen we je contacteren voor een beoordeling of een vrijblijvend klant- of marktonderzoek.
De rechtsgrond voor deze verwerking is het legitieme belang van De Leiding BV om haar Websites, Apps en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
Wij houden de details van de beoordeling bij, alsook wie welke beoordeling schrijft. Indien je niet wenst deel te nemen aan beoordelingen of beoordelingen op een later moment wil laten verwijderen, kan je dat steeds aangeven door middel van de link onderaan de e-mail, of door contact op te nemen via onze contactpagina.

f. E-mailcorrespondentie en telefoongesprekken

Alle e-mailcommunicatie met De Leiding BV wordt bewaard, alsook chatgesprekken en gegevens over een eventueel telefoongesprek met jou. Indien een telefoongesprek wordt opgenomen, informeren we je van tevoren. Deze informatie wordt alleen gebruikt om je vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden en om onze diensten te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is  het verstrekken van een dienst die door jou werd gevraagd en/of uitvoering van een overeenkomst die tussen ons werd afgesloten.

g. Marketing

Jouw persoonsgegevens (naam, adres en e-mail) kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, meer bepaald voor het verzenden van reclame en ander marketing materiaal met betrekking tot Robinetto, Robi en De Leiding BV, haar producten en/of diensten.
De rechtsgrond voor deze verwerking is het legitieme belang van De Leiding BV om haar Websites, Apps en dienstverlening voortdurend te verbeteren en promoten en/of jouw toestemming om jouw gegevens voor direct marketing doeleinden te gebruiken.
Je kan op elk moment aangeven dat je geen direct marketing meer wenst te ontvangen en/of je eerder verleende toestemming intrekken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door contact op te nemen via onze contactpagina of hello@robiwater.be.

4. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze medewerkers. Echter, binnen De Leiding BV zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen de vertrouwelijkheid van jouw gegevens door contractuele verplichtingen op te leggen aan deze medewerkers en hen te verplichten dit privacybeleid eveneens na te leven.

5. Doorgifte aan derden

We doen een beroep op externe verwerkers om ons te helpen met bepaalde diensten. Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van credit/debitcard betalingen, marketingactiviteiten en het bieden van klantenservice. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om hun dienstverlening aan De Leiding BV en uiteindelijk aan jou, uit te kunnen voeren. We leggen dit steeds contractueel vast met deze verwerkers en beperken de gegevens die we delen met derden alleen tot die gegevens die de verwerker nodig heeft om zijn diensten te verlenen. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Concreet werken wij met de volgende externe leveranciers voor verwerking en gebruik van gegevens:

 • Campaign Monitor Pty Ltd., voor email-nieuwsbrieven
 • Zestia LTD, Capsule CRM, voor opvolging van sales en klantenrelaties
 • Rentman B.V., voor het plannen van projecten en installaties en het maken van offertes en facturen
 • Exact Holding B.V., voor het voeren van onze boekhouding
 • Lyanthe B.V., voor het verwerken van inkomende en uitgaande facturen
 • Formagrid Inc.,  voor het organiseren van de Robi-installatieservice
 • Shopify, voor onze webshop
 • Jaimy NV, voor het plannen van de Robi-installatieservice
 • Sufio inc., voor het opstellen en versturen van uitgaande facturen

Voor marketingdoeleinden gebruiken wij cookies van Google en Facebook (zie verder bij "Cookies").

De Leiding BV maakt ook gebruik van Google Analytics om het gebruik van de Websites and Apps en de effectiviteit van Adwords-advertenties op Google zoekresultaatpagina’s te analyseren. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om te registreren hoe onze Websites en Apps gebruikt worden, om rapporten over de Websites en Apps aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden meedelen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Leiding BV heeft hier geen invloed op. De Leiding BV heeft Google geen toestemming verleend om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, maar zich wel akkoord verklaard met de Google Analytics Terms of Service. Door het gebruik van onze Websites en Apps en/of het gebruik van onze producten geef je toestemming met de hierboven beschreven verwerkingen.

We kunnen je gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper je gegevens nodig heeft om de dienstverlening aan jou voort te kunnen zetten.

De Leiding BV zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals hierboven beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

6. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en De Leiding BV.

7. Jouw rechten

a. Recht van inzage

Je hebt het recht om op elk ogenblik te vernemen of De Leiding BV al dan niet jouw persoonsgegevens verwerkt. Als De Leiding BV deze gegevens verwerkt hebt u het recht om deze gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van deze termijn,
 • het bestaan van jouw privacy-rechten;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de informatie waarover De Leiding BV beschikt over de bron van de gegevens indien De Leiding BV de gegevens van een derde zou verkregen hebben;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Je hebt eveneens het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. De Leiding BV kan een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende kopie die u vraagt.

b. Recht op verbetering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten verbeteren of verwijderen.
Om jouw gegevens up-to-date te houden, verzoekt De Leiding BV u om ons elke wijziging te melden, zoals bv. een verhuis of wijziging van e-mailadres.

c. Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, jouw persoonsgegevens te laten verwijderen:

 • jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt door De Leiding BV;
 • je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar De Leiding BV zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
 • je maakt bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door De Leiding BV;
 • jouw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • jouw persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • of jouw persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was;

Er moet rekening mee gehouden worden dat De Leiding BV niet steeds alle gevraagde persoonsgegevens kan verwijderen, bijvoorbeeld wanneer De Leiding BV wettelijk verplicht is om deze gegevens bij te houden (bv. facturatiegegevens) of wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De Leiding BV zal je hieromtrent nader informeren in het antwoord op uw verzoek.

d. Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende situaties van toepassing is:

 • je betwist de juistheid van de persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die De Leiding BV in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van jouw gegevens, verzoek je om de beperking van het gebruik ervan;
 • De Leiding BV heeft jouw gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van jouw gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van jouw recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van uw gegevens te beperken.

e. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (“data portability”)

Je hebt het recht om om de overdracht van jouw persoonsgegevens te verzoeken (‘recuperatie’), bijvoorbeeld om makkelijker van dienstenleverancier te kunnen veranderen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt aan De Leiding BV, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kan je je niet op dit recht beroepen (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van jouw gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).
Er zijn twee aspecten verbonden aan dit recht:

 • je kan De Leiding BV verzoeken om de betrokken persoonsgegevens terug te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm;
 • en je kan De Leiding BV verzoeken om de betreffende persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Je bent in dit geval zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de veiligheid van het (e-mail)adres dat je voor de doorgifte opgeeft. De Leiding BV kan dit recht weigeren indien de doorgifte technisch niet mogelijk is.

f. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Je hebt het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van De Leiding BV of in het kader van het algemeen belang. De Leiding BV zal de verwerking van jouw persoonsgegevens staken, tenzij De Leiding BV dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van jou of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij de rechtbank).

g. Recht op intrekking van toestemming

Voor zover de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heb je het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken.

h. Recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan deze bereiken op volgend adres:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Voor meer informatie verwijst De Leiding BV naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit:  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

8. Jouw rechten uitoefenen

a. Verzoek

Je kan de hierboven vermelde rechten uitoefenen door een verzoek te richten (i) via onze contactpagina; of (ii) via hello@robiwater.be; of (iii) op volgend adres: De Leiding BV, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge, België.

Om jouw rechten uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van jouw persoonsgegevens te voorkomen, dient De Leiding BV jouw identiteit te verifiëren. In geval van twijfel of onduidelijkheid zal De Leiding BV je eerst nog om bijkomende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart).

b. Kosten

Je kan jouw privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name omwille van het repetitieve karakter. In dit geval heeft De Leiding BV - conform de privacywetgeving - het recht en de keuze om (i) een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen), of (ii) te weigeren gevolg te geven aan jouw verzoek.

c. Formaat

Wanneer je je verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij je dit anderszins verzoekt. In ieder geval bezorgt De Leiding BV je een beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord.

d. Reactie

De Leiding BV reageert zo snel mogelijk op jouw verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan die termijn met twee maanden verlengd worden. Bij een verlenging van die termijn stelt De Leiding BV je hier één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

e. Geen gevolg aan het verzoek

Indien De Leiding BV geen gevolg geeft aan jouw verzoek, zal De Leiding BV je in haar antwoord telkens informeren over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om beroep in te stellen bij de rechter.

9. Jouw gegevens zijn veilig en vertrouwelijk bij De Leiding BV

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan De Leiding BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw computer en smartphone. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

10. Cookie Policy

Onze Websites en Apps gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Websites en Apps. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Websites en Apps gebruikt en laat ons ook toe onze Websites en Apps te optimaliseren.  Concreet gebruiken wij volgende cookies:

Strikt noodzakelijke cookies

Prestatiecookies

Functionaliteitscookies

Niet-geclassificeerde cookies

 • Bijhouden van de taalvoorkeur
 • Google Analytics: Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over jouw bezoek op onze Websites en Apps. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies kan je de cookie en privacyverklaring van Google bekijken. Meer info vind je hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 • Facebook pixel: Onze Websites and Apps maken gebruik van cookies van Facebook om je gebruikerservaring te verbeteren, het delen op social media mogelijk te maken en de effectiviteit van onze campagnes te verbeteren. Het kan dus zijn dat we je, in beperkte mate, relevante advertenties aanbieden op basis van jouw interesse op onze Websites en Apps. Meer info over het cookiebeleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/policies/cookies

11. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit  privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

No items found.